Realizace zemních prací a zakládání staveb

Základy jsou nejspodnější část stavební konstrukce, která přenáší veškeré zatížení stavby na základovou půdu. Je tedy důležité, aby založení stavby bylo provedeno co nejkvalitněji. Kvalitu základů zajistí bezchybná projektová dokumentace, propracovaný návrh prováděcí technologie a dodržení technologických přestávek. Při realizaci základů postupujeme podle složitosti základových poměrů, podle náročnosti konstrukce stavebního objektu a podle stupně projektové dokumentace.

Provádíme veškeré zemní výkopové práce jako např.:

  • Zakládání všech typů staveb,
  • stavba plotů, opěrných zdí a základových desek,
  • realizace kanalizací,
  • realizace odvodňovacích systémů a drenáží,
  • příprava povrchů pro zámkové dlažby,
  • hloubení a realizace jímek, septiků a bazénů,
  • stavba plotů, opěrných zdí a základových desek.