Projektování budov

Projektant Praha a Vlašim

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace pro všechny kategorie pozemních staveb v Praze a ve Vlašimi

Zpracování dokumentace stavby:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • dokumentace k provedení stavby (DPS),
 • dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD),
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
 • dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS).

Inženýrská činnost:

 • Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách,
 • obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a institucí k projektu,
 • projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem,
 • obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro investora,
 • autorské a technické dozory,
 • statický průzkum objektu a vypracování statických posudků,
 • zpracovnání rozpočtu a výkazu výměr,
 • vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
 • vypracování požárních zpráv,
 • radonový, geologický a hydrogeologický průzkum.